Nowy Sącz, dnia 4 grudnia 2012 r.

„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków.
Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać,
wychować i wykształcić przede wszystkim.”
/cyt. Janusz Korczak/

PRZESŁANIE z Konferencji pt. „Rzecznictwo i ochrona praw dziecka w regionie
nowosądeckim”

Drodzy Przyjaciele! Dorośli i Dzieci!

Czy jesteśmy Mali, czy jesteśmy Duzi, czy przemykamy cicho ulicą czy też
odważnie kroczymy przez świat- niewiele się różnimy! Pragniemy szczęścia i miłości.
W każdym dorosłym jest wiele z dziecka, każde dziecko chce jak najprędzej
być już dorosłym. Życie nas uczy, że nie ma konkretnego momentu kiedy
przechodzimy z jednej strony na drugą. Nawet gdybyśmy mocno się zastanowili to
trudno odpowiedzieć sobie na pytanie- kiedy przestajemy być dzieckiem?


Jako dorośli- szukamy szczęścia rozumem a jako dzieci- sercem. A gdyby
tak połączyć oba te światy? A gdyby tak wspólnie odnaleźć jedno szczęście?
Pozwólmy sobie na poszukiwanie miłości, cierpliwą pomoc, wzajemne okazywanie
szacunku. Zabiegajmy o wspólną ochronę przed niebezpieczeństwem, rozmawiajmy
aby zrozumieć się wzajemnie.


Konwencja o Prawach Dziecka została napisana w celu zbudowania lepszego
świata w którym dziecku okazywana jest miłość, szacunek, uprzejmość, zrozumienie,
życzliwość. Prawa człowieka przysługują każdemu dziecku. Mają one prawo
do szczególnej troski i pomocy ze strony swojej rodziny, która powinna być otoczona
niezbędną ochroną oraz wsparciem. Róbmy wszystko aby dziecko mogło
wychowywać się we własnej rodzinie. Dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej
osobowości dziecku najbardziej sprzyja środowisko rodzinne. Wychowywane
w duchu godności, tolerancji, wolności, pokoju, solidarności będzie zapewne
w przyszłości wrażliwym, szlachetnym i prawym człowiekiem.


Ja dziecko – obywatel mam swoje prawa bez względu na jakiekolwiek różnice
wynikające z przynależności rasowej, koloru skóry, płci, religii, poglądów
politycznych, narodowego lub społecznego pochodzenia. Mam prawo do życia, do
godziwych warunków socjalnych, do nauki, do wypoczynku do rozwijania swoich
talentów oraz pasji.


Poprzez te prawa, my dorośli dbajmy, by dzieci stały się zdolnymi
utalentowanymi w różnych kierunkach ludźmi a z pewnością odnajdziemy także
w sobie poczucie spełnienia. To przecież dzieci kopiują zachowanie dorosłych i to od
nas zależy jak je będziemy kształtowali. Niech łączy nas wielkie serce, troska o los
najmłodszych i poszanowanie wszystkich dziecięcych praw. Miejmy więc szeroko
oczy otwarte i stwórzmy dla siebie i naszych dzieci świat pełen zrozumienia,
wzajemnego szacunku i miłości. Wszak to dzieci najlepiej wiedzą, kto jest ich
prawdziwym i najlepszym przyjacielem.