Nowy Sącz, dnia 10 grudnia 2013 r.


W dniu 10 grudnia 2013 r. w lokalu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klub „Piast” w Nowym Sączu odbyła się impreza podsumowująca organizowany konkurs plastyczny pn. „Mój Dom, Ja, Moja Rodzina” i konkurs wiedzy na temat praw dziecka pn. „Janusz Korczak - inicjator praw dziecka” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu w ramach projektu pn. „Rzecznictwo i ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich".


Imprezę prowadził p. Prezes TPD Kazimierz Sas i Rzecznik Praw Dziecka TPD p. Barbara Kalisz.


W imprezie brali udział przedstawiciele szkół Nr 17, 18, 8 i 9 wraz z opiekunami, którzy zajęli I, II i III miejsca w konkursie wiedzy oraz przedstawiciele szkół Nr 8, 18,7,9,17, Rytra i świetlicy TPD „Marzenie” wraz z opiekunami, którzy zdobyli I, II i III miejsca oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym.


W spotkaniu brali udział ponadto p. wiceprezydent Bożena Jawor, p. Grzegorz Chochla Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, dyrektor Przedszkola Nr 20 p. Grażyna Podgórni, dyrektor SP Nr 8 w Nowym Sączu p. Beata Kozieł, dyrektor SP Nr 18 p. Władysław Strzelec oraz dyrektor MORD p. Waldemar Olszyński.


Program artystyczny przygotowała p. Jolanta Sajdak i p. Maria Niedzielczyk z Przedszkola Nr 20 w Nowym Sączu.


Konkurs plastyczny i wiedzy przygotowały i przeprowadziły p. Irena Fiut i p. Maria Niedzielczyk.


Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody wraz z dyplomem zgodnie protokołami jury konkursów z dnia 21.11.2013 r. i 2.12.2013 r. Zorganizowano również poczęstunek.