KOŁO PRZYJACIÓL DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ W NOWYM SĄCZU    ul. św. Kunegundy 16; tel: 18 442-04-17 , 606 859 762
W 1979 roku przy ZG TPD w Warszawie powołano Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą. W ramach tej organizacji powstały Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę. Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu powstało w 1980 roku. Jego pierwszym Prezesem była pani Krystyna Durałek, następnie pani Maria Załuska, pani Małgorzata Kuzera, a obecnie od 2002 roku pani Bronisława Dolińska Garwol.


Celem działania Kola jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom w trudnościach związanych z chorobą cukrzycy. W tym celu organizuje i prowadzi specjalistyczne formy pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej. Organizuje wyjazdy wypoczynkowe i rekreacyjne. Prelekcje specjalistów. Podnosi poziom wiedzy na temat cukrzycy wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Organizuje spotkania okolicznościowe. Wspiera rodziny w walce z cukrzycą i prawidłowym jej prowadzeniu. Terenem działania Koła jest miasto Nowy Sącz i powiat Nowosądecki. Kolo liczy 60 dzieci i młodzieży. Z Kołem od wielu lat współpracuje specjalista diabetolog Pani dr Urszula Szewczyk, która prowadzi prelekcje, uczestniczy w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych. Dzięki współpracy z Ogólnopolską Federacją Diabetologiczną w Krakowie Koło pozyskało edukatorów diabetologicznych cukrzycy typu I dzieci i młodzieży i wolontariuszy przeszkolonych na wyjazdach edukacyjnych. Dzięki działalności Koła dzieci i młodzież oraz ich rodzice nie czują się osamotnieni, podnoszą swoja wiedzę na temat cukrzycy i korzystają z wielu spotkań, prelekcji i wyjazdów.


Zarzad Kola Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce w Nowym Sączu:
Przewodnicząca – Bronisława Dolińska Garwol
Skarbnik – Lucyna Nowak
Sekretarz – Stefania Janusz
Członek – Jolanta Łukasik


Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Agata Bazielich
Członek – Monika Florek
Członek – Iwona Fałowska


W ostatnich latach podjęto między innymi następujące działania:

 • Zorganizowano i przeprowadzono wraz z Urzędem Miasta Nowy Sącz akcję pod nazwą „Cukrzyca u dzieci i młodzieży” – były to badania dzieci w szkołach sądeckich mających na celu wczesne wykrycie cukrzycy typu 1. W wyniku przeprowadzonych badań wykryto 15 zachorowań.
 • Organizowano comiesięczne spotkania dla dzieci wraz z rodzicami połączone z prelekcją specjalistów mające na celu edukację diabetologiczną, przestrzeganie zasad żywienia, samodyscyplinę.
 • Zorganizowano cykl szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek – szkół do których uczęszczają dzieci i młodzież chore na cukrzycę. Odbyły się również prelekcje wyjazdowe do szkół w Tęgoborzy, Królowej Górnej, Paszyna. Szkolenia prowadziła doktor Urszula Szewczyk – diabetolog.
 • Zakupiono książki „Wiadomości o cukrzycy typu 1. u dzieci i młodzieży” przeznaczone dla rodziców i szkół. Rozpoczęto prenumeratę czasopism – „Diabetyk” i „Pen”.
 • Zorganizowano „Bank Glukometrów”- 5 glukometrów, które przekazał Radny Nowego Sącza Artur Czernecki. Rodzice mogą je wypożyczać w razie potrzeby.
 • Organizowano spotkania okazjonalne /zabawa karnawałowa, zabawa andrzejkowa, Dzień Dziecka/.
 • Zorganizowano wycieczki krajoznawcze do Szczawnicy, Niedzicy, Krynicy, Kamiannej, Bochni, Wiśnicza, Szczawnicy.
 • Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych w Okunince i Rabce Zdroju.
 • Dzieci brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Diabetologicznym w Okunince koło Włodawy.
 • W dniach 31.03.2007 r. i 14.04.2007 r. odbyło się spotkanie z Panem Wojciechem Sarna, który poprowadził prelekcje na temat choroby jaka jest cukrzyca typu 1 motto jego wypowiedzi to „Uwierz w siebie, zrozum swoja chorobę, a nauczysz się z nią żyć”. Zdaniem Pani Garwol: Prelegent zaprezentował relację ze swoich podróży i zdobywaniu ośmiotysięcznika w Himalajach i tym samym udowodnił, ze nawet z cukrzycą można pokonać wiele barier. Była to prelekcja bardzo budująca zarówno dla rodziców jak i dzieci.
 • W dniach 15 - 17 września 2006 r. dzieci i młodzież były uczestnikami ogólnopolskiego spotkania integracyjnego dzieci i młodzieży z cukrzycą w Płocku pt. „Tajniki życia młodego diabetyka”, motto spotkania: „Ja sam, a jednak nie sam”.
 • W dniu 6 października 2006 r. grupa rodziców wraz z dziećmi uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Kielcach W czasie spotkania dyskutowano na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych chorych na cukrzycę.
 • W dniu 25 maja 2007 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli z powiatu nowosądeckiego w ramach programu „Diabetyk w ławce szkolnej”, którego celem było uświadamianie kadry pedagogicznej szkół, że opieka nad uczniem chorym nas cukrzycę i zapewnienie mu bezpieczeństwa w warunkach szkolnych są możliwe. Prelekcje poprowadziła Pani Elżbieta Dębska – Przewodnicząca Krajowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Warszawie. Elżbieta Dębska od lat edukuje w zakresie cukrzycy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Na spotkanie zostali zaproszeni nauczyciele z 50 szkół z Nowego Sącza i powiatu. Było to celowe, gdyż nauczyciele często boją się dziecka chorego na cukrzycę nie rozumieją jego potrzeb, zachowań i niejednokrotnie prowadzi to do wielu konfliktów i nieporozumień w których najbardziej cierpi dziecko. Ważne jest, aby podstawową wiedzę na temat cukrzycy posiadało jak najwięcej osób zatrudnionych w szkole. Dzięki temu będą wiedziały jak postępować np. w przypadku zasłabnięcia ucznia.
 • W dniu 25 maja 2007 r. Członkowie Koła Przyjaciół Dzieci brali udział w happeningu organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Panią Barbarę Kalisz pt. „Mamo! Tato! Jestem myślę, widzę, czuję”. Odbyło się również spotkanie z lekarzem Panią Elżbietą Dębska w formie pogadanki na temat pomp insulinowych. Cop sprawia kłopoty w jej użytkowaniu.
 • W dniu 26 maja 2007 r. odbyło się szkolenie na temat „Odśwież swoje wiadomości o chorobie a łatwiej będzie Ci z nią żyć dla rodziców i dzieci prowadzone przez Panią dr Elżbietę Dębską, a następnie piknik w ogrodzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W trakcie pikniku odbywały się konkursy dla dzieci z zakresu diabetologii, konkurs plastyczny pt. „Pomaluj życie na nowo” , zabawy i grill dla wszystkich.
 • W dniu 14 października 2007 r. rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w sesji edukacyjnej, która odbyła się w Warszawie w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki. Uroczystość zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Mazowiecki.
 • W dniu 17 listopada 2007 r. odbyło się spotkanie diabetologiczne prowadzone przez Panią dr Urszule Szewczyk na temat „Analogia insuliny w nowoczesnym leczeniu cukrzycy”.
 • W dniu 8 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Św. Mikołaja. W spotkaniu uczestniczył Pan Wojciech Sarna przedstawiciela firmy Johnson& Johnson , który opowiadał wiele ciekawostek ze swojego życia o chorobie jaka jest cukrzyca typu I, która jednak nie przeszkadza mu w realizacji swoich marzeń, i planów. Temat wykładu „Z cukrzyca przez świat”.
 • W dniu 15 marca 2008 r. i 21.011.2008 r. odbyło się szkolenie dla dzieci, młodzieży i rodziców pt. „Zdrowe odżywianie w cukrzycy typu I – jako jeden z warunków prawidłowego prowadzenia choroby” Wykład prowadzony był przez wykwalifikowane osoby z dziedziny dietetyki diabetologicznej tj. Grażynę Bojko i Stanisławę Jurczak i Joannę Czachurę.
 • W dniu 20 marca 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie z Panem Wojciechem Sarna, który podzielił się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami zdobytymi mimo swojej choroby.
 • W dniach 11 do 13 września 2009 r. wspólnie z Krajowym Komitetem Kół Przyjaciół Dzieci w Warszawie zorganizowano w Nowym Sączu Ogólnopolską Konferencje Diabetologiczną „Cukrzyca bez tajemnic”, której celem było:
  - Poszerzenie wiedzy z diabetologii osób sprawujących opiekę nad dziećmi z cukrzycą
  - Integracja dzieci i młodzieży z cukrzyca z terenu całej Polski.
  - III Ogólnopolski Konkurs „Cukrzyca bez tajemnic” połączony z edukacją.
 • Wyposażenie liderów z kół terenowych TPD i stowarzyszeń w niezbędna specjalistyczną wiedze z diabetologii i umiejętności pracy z rodzicami i opiekunami w swoich organizacjach.
 • Konkurs plastyczny „Mój słodki świat”. Na Konferencję zostały zaproszone dzieci i młodzież z cukrzycą wraz z rodzicami z terenu Polski, lekarze specjaliści z dziedziny diabetologii, psycholog, dietetyk. W ramach edukacji diabetologicznej prowadzono wykłady – prelekcje dla rodziców przedstawicieli kół terenowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przedstawicieli stowarzyszeń pracujących na rzecz dzieci z cukrzycą i starszej młodzieży. Odbył się również finał ogólnopolskiego konkursu diabetologicznego pt. „Cukrzyca bez tajemnic. W ramach integracji dzieci i młodzieży odbyły się pod kierunkiem psychologa gry i zabawy. Dla rodziców odbywały się panele dyskusyjne również pod kierownictwem psychologa, lekarza diabetologa, dietetyka i edukatora. Został zorganizowany również konkurs plastyczny pt. „Mój słodki świat”.
  Prelekcje prowadzili specjaliści z dziedziny diabetologii z dużych ośrodków pediatrycznych:
  * Pani dr Alicja Simonides Ławecka z Warszawy – założycielka i pierwsza przewodnicząca Krajowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, autorka pierwszej instrukcji dla szkół – gdzie uczęszczały dzieci z cukrzycą.
  * Pani doc. Wiesława Bartnik z Gliwic – autorka pierwszego wydania książki prof. L.B. Travisa „Podstawowe wiadomości o cukrzycy insulino zależnej”.
  * Pani dr Hanna Dziadkowiak z Krakowa – pediatra –ściśle współpracuje z Krajowym Komitetem Kół Przyjaciół Dzieci w Warszawie.
  W Konferencji uczestniczyli również zaproszeni rodzice wraz z dziećmi Kola Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę z Nowego Sącza.
  Od roku 2009 Rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w miesiącu listopadzie w Ogólnopolskim Marszu Diabetyków w Krakowie organizowanym z okazji Dnia Walki z Cukrzycą. Wyjazd ten połączony był t z częścią turystyczno rekreacyjną – a to: zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce oraz zabytków Krakowa.
 • W dniach od 16.07.2010 r. do 18.07.2010 r. zorganizowano wycieczkę turystyczno – rekreacyjna do Szczawnicy Uczestnicy wycieczki zostali zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym „HALKA”. Bogaty program z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w pełni zrealizowany ku zadowoleniu jej uczestników. Warto wspomnieć iż program ten pozwolił dzieciom na poznanie piękna ziemi Beskidu Sadeckiego z takimi atrakcjami jak – wycieczka na Palenicę kolejka linową wraz z przewodnikiem połączona z wieloma atrakcjami takimi jak zjazdy saneczkowe. Wycieczka wraz z przewodnikiem do Wąwozu Homole – zjazd kolejką krzesełkową do Jaworek. Zorganizowano wycieczkę do Sromowiec Wyżnych gdzie uczestnicy wycieczki Spływem Dunajca wrócili do Szczawnicy. W trakcie spływu mieli możliwość podziwiać piękno przełomu Dunajca i Pienińskiego Parku Narodowego.
 • W dniu 8.10.2010 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu dietetykiem Panią Małgorzatą Głowacką Wożny. Temat spotkania „Cukrzyca typu I – dobór odpowiedniej dawki insuliny w oparciu o aktualny przelicznik na wymiennik węglowodanowy i białkowo – tłuszczowy”.
 • W dniu 14 listopada 2010 r. grupa 50 osobowa dzieci, młodzieży i rodziców z Nowego Sącza i okolic uczestniczyła w Marszu Diabetyków w Krakowie. Oprócz Marszu uczestnicy skorzystali z zwiedzania zabytków Krakowa wraz z przewodnikiem.
 • W dniu 14 stycznia 2011 r . zorganizowano spotkanie karnawałowo - opłatkowe, gdzie dzieci otrzymały upominki oraz brały udział w różnych zabawach i konkursach.
 • W dniu 11 marca 2011 r. odbyło się w Towarzystwie spotkanie z przedstawicielem firmy MEDTRONIC którego tematem była terapia za pomocą pompy insulinowej.
 • W dniu 15 kwietnia 2011 r. W TPD w Nowym Sączu odbył się wykład z dziedziny dietetyki diabetologicznej, który prowadziła Pani Stanisława Migacz. Temat wykładu „Zdrowe odżywianie w cukrzycy typu I” oraz „Prawidłowa technika iniekcji”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość spotkania z Panem Krzysztofem Żurkiem właścicielem sklepu internetowego , który przedstawił nowe produkty i urządzenia dla diabetyków.
 • W dniach 27,28 maj 2011 r. dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w wycieczce dwudniowej do Krynicy Zdroju. Uczestnicy wycieczki byli zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym „Tęcza”. W planie wycieczki był wyjazd na Górę Parkową, wyjazd do Czarnego Potoku i gondolą na Jaworzynę Krynicą, gry i zabawy integracyjne oraz dyskoteka. W czasie wycieczki dr Urszula Szewczyk przeprowadziła prelekcje oraz udzielała indywidualnych porad.
 • W dniach od 5.07. do 17.07.2011 r. dzieci z cukrzycą z okolic miasta Nowego Sącza uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w Mielnie – Unieście nad morzem.
 • W dniu 9.09.2011 r. odbył się wykład dr specjalisty diabetolog Urszuli Szewczyk. Temat spotkania - „Cukrzyca typu I – wpływ używek / palenie tytoniu alkohol, narkotyki/”.
 • W dniu 24.10.2011 r. odbyło się spotkanie z dietetykiem Panią Stanisławą Migacz. Temat spotkania - „Samokontrola w Cukrzycy typu I’.
 • W dniu 13 listopada 2011 r. 50 osobowa grupa dzieci, młodzieży i rodziców po raz kolejny uczestniczyła w Marszu Diabetyków połączonym, ze zwiedzaniem Muzeum pod Sukiennicami w Krakowie.
 • W dniu 5 grudnia 2011 r. spotkanie z przedstawicielem Firmy Jonson & Jonson pt. „Z cukrzycą przez świat” w czasie którego „Mikołaj” rozdał dzieciom prezenty.
 • W dniu 6 lutego 2012 r. spotkanie z przedstawicielem Firmy Roche Diagnosties Polska Spółka z.o.o. pt. „Pompy insulinowe, gleukometry najnowszej generacji”.
 • W dniach od 19 lutego 2012 r. do 25 lutego 2012 r. młodzież z cukrzycą uczestniczyła w szkoleniu wolontariuszy w Ośrodku „Panorama” w Krynicy Zdroju.
 • W dniu 28 marca 2012 r. odbył się wykład Pani Małgorzty Głowackiej - Wożny z Uniwersytetu Szpitala w Krakowie – Prokocim przy współudziale przedstawiciela medycznego z Firmy Bajer pt. „Dobór dawek insuliny w oparciu o aktualny przelicznik na wymienniki węglowodanowe i białkowo tłuszczowe”.
 • W dniu 11 maja 2012 r. odbył się wykład Pani dr Urszuli Szewczyk – specjalisty diabetologa pt. „Inne rodzaje cukrzycy, które mogą występować w okresie dziecięcym”.
 • W dniu 11 czerwca 2012 r. – prelekcja Pani dietetyk Stanisławy Migacz pt. „Prawidłowe wykonywanie badania cukru we krwi, hipoglikemia i hiperglikemia”.
 • W dniu 23 czerwca 2012 r. dzieci z cukrzycą uczestniczyły w wycieczce do Chorzowa współfinansowanej przez PFRON Nowy Sącz.
 • W lipcu i sierpniu dzieci z cukrzycą wyjeżdżały na turnusy rehabilitacyjne oraz obozy szkoleniowe .
 • W dniu 29 września 2012 r. dzieci uczestniczyły w wycieczce do Kamionki Wielkiej – „Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa „TARA”.
 • W dniu 25 października 2012 r. odbyło się spotkanie z dietetyczką Panią Stanisławą Migacz pt. „Żywienie w otyłości – indeks glikemiczny” oraz przedstawicielem firmy Roche.
 • W dniach od 15 listopada 2012 r. do 18 listopada 2012 r. dwóch przedstawicieli Kola brało udział w szkoleniu pt. „Edukacja diabetologiczna w cukrzycy typu I”.
 • W dniu 23 listopada 2012 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli w Gimnazjum w Podegrodziu pt. Bezpieczeństwo ucznia z cukrzycą typu I w szkole” przeprowadzone przez Panią dr Urszulę Szewczyk.
 • W dniu 27 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Bajer pt. „ Regularna samokontrola glikemii” realizowana z programu Akademia Diabetyka.
 • W dniach od 7 do 9 grudnia 2012 r. grupa rodziców wraz z dziećmi uczestniczyła w spotkaniu mikołajkowo - integracyjnym w Kaliszu. W czasie głównej uroczystości wręczono Order Uśmiechu Pani Elżbiecie Dębskiej – która w sposób szczególny pomaga dzieciom z cukrzycą jako lekarz i edukator diabetologiczny. Dzieci z powiatu nowosądeckiego brały udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz szkoleniach organizowanych przez Panią dr Elżbietę Dębską .
 • W dniu 26 stycznia 2013 r. w okresie ferii zimowych odbył się kulig w Ośrodku Hipoterapii i Jeździectwa „TARA” w Kamionce Wielkiej.
 • W dniu 9 maja 2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ‘MEDTRONIC” pt. „Pompy insulinowe najnowszej generacji firmy „MEDTRONIC”.
 • W dniach 7,8 czerwca 2013 r. odbyła się dwudniowa wycieczka do Szczawnicy i Bukowiny Tatrzańskiej / baseny termalne/.
 • W dniu 7 czerwca 2013 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Johnson & Johnson , którego tematem było „ Wpływ wysiłku fizycznego na glikemię”.

 • W dniu 28 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z p. dr diabetolog Urszulą Szewczyk nt. „Cukrzyca typu I – infekcje wirusowe przy chorobie”

 • W dniu 23 maja 2014 r. – spotkanie z przedstawicielami firmy Roche pt. „Pompy insulinowe, gleukometry najnowszej generacji”.

 • W dniach 6/7 czerwca 2014 r. odbyła się wycieczka turystyczno – rekreacyjna do Szczawnicy i Bukowiny Tatrzańskiej.

 • W dniu 27 września 2014 r. odbyło się spotkanie nt. „Dieta cukrzycowa i zdrowe odżywianie”, oraz informacja o serwisie internetowym dla chorych na cukrzycę Glukostat „Efekt słodkiej kreatywności”.

 • W dniach od 8 – 10 listopada 2014 r. rodzice uczestniczyli w szkoleniu na edukatorów diabetologicznych w Krakowie natomiast młodzież w reedukacji diabetologicznej „Akademia Diabetologiczna”.

 • W dniu 13 listopada 2014 r. z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą zorganizowano na sądeckim rynku akcję bezpłatnego badanie cukru pn. „Słodki namiot” . W trakcie badania była możliwość konsultacji medycznej z p. dr diabetolog Urszulą Szewczyk .

 • W dniu 6 lutego 2015b r. odbyło się spotkanie nt. „Zdrowe odżywianie w cukrzycy typu I”. Spotkanie prowadziła specjalistka do spraw żywienia p. Lidia Ledwoń.

 • W dniu 21 lutego 2015 r. zorganizowano kulig w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów”

 • .
 • W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielką Centrum Diabetologii w Krakowie p. Małgorzatą Korolczuk nt. „Innowacje w diabetologii”.

 • W dniu 6 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka turystyczno – rekreacyjna do Inwałdu i Wadowic.

 • W dniach od 27 do 28 czerwca 2015 r. dzieci wraz rodzicami uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z dziećmi z małopolski na zaproszenie p. Michała Jelińskiego – sportowca i diabetyka w Rytrze „Perła Południa” . W czasie pobytu odbyła się prelekcja nt. „Wysiłek fizyczny a cukrzyca typu I” oraz wykład p. psycholog i p. dr Urszuli Szewczyk.

 • W dniach od 27 czerwca do 6 lipca 2015 r. dzieci uczestniczyły w wypoczynku letnim wraz z młodzieżą z małopolski w Rytrze „Perła Południa” .

 • W dniu 22 sierpnia 2015 r. odbyła się wycieczka turystyczno rekreacyjna do Bukowiny Tatrzańskiej i Szczawnicy .

 • W dniu 27 października rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli Centrum Kultury i Sztuki Kino „Sokół” w Starym Sączu w spektaklu pt. „Słodki drań”.

 • W dniu 7 listopada 2015 r. odbyła się wycieczka turystyczno – rekreacyjna do Wieliczki i Łagiewnik.

 • W dniu 19 listopada 2015 r. z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą zorganizowano w Galerii „Trzy Korony” akcję bezpłatnego badanie cukru pn. „Słodki kącik”. W akcji udział wzieli: lekarz diabetolog - p. Urszula Szewczyk, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, edukator cukrzycowy, instruktor pomp insulinowych - p. Ludwik Szewczyk, społeczni edukatorzy diabetologiczni p. Bronisława Dolińska Garwol i p. Jolanta Łukasik oraz wolontariusze.

 • W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie mikołajkowe na którym rozdano dzieciom i młodzieży upominki.

 • W dniu 27 stycznia 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie dzieci chorych na cukrzycę z dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Marzenie” TPD pn. „Integracja – sztuka tolerancji „ . Spotkanie wraz z warsztatami prowadzone były przez Rzecznika Praw Dziecka TPD w Nowym Sączu p. Barbarę Kalisz i p edukator diabetologiczną p Bronisławę Dolińską Garwol. • Aktualności KOŁA PRZYJACIÓL DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ W NOWYM SĄCZU  Nowy Sącz, dnia 04 listopada 2014 roku


  „Słodki namiot”
              Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu organizuje z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 13 listopada 2014 r. /czwartek/ akcję bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi .
              Badanie odbywać się będzie na sądeckim rynku w „słodkim namiocie” w godz. od 09.00 do 12.00 . W akcji będą brali udział : lekarz diabetolog- pani Urszula Szewczyk , edukatorzy diabetologiczni ; pan Ludwik Szewczyk, pani Bronisława Dolińska Garwol i pani Jolanta Łukasik oraz wolontariusze – młodzież z Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę . Akcję wspiera : Firma Roche, Ogólnopolska Federacja Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

  Zapraszamy !!!  Nowy Sącz, dnia 27 września 2014 roku


  W dniu 27 września 2014 r. o godz. 10.00 w budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami , którego tematem było :
  - „Dieta Cukrzycowa = Zdrowe Odżywianie”
        Wykład poprowadziła Pani dietetyk Wiesława Bubula
  - „Efekt słodkiej kreatywności”
        przedstawili w serwisie internetowym www.glukostat.com
  p. Anna i Marcin Głodniok


  Spotkanie zorganizowała
  Edukator Diabetologiczny – Przewodnicząca KPD Chorych na Cukrzycę
  w Nowym Sączu Bronisława Dolińska Garwol


  Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2013 roku

  „Słodki namiot”
  Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu zorganizowało z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 14 listopada 2013 r. akcję bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi oraz badania ciśnienia tętniczego.

  Badania odbywały się na sądeckim rynku w „słodkim namiocie” w godz. od 10.30 do 12.30. W akcji udział brali: lekarz diabetolog- pani Urszula Szewczyk, edukatorzy diabetologiczni; pan Ludwik Szewczyk, pani Bronisława Dolińska Garwol i pani Jolanta Łukasik oraz wolontariusze – młodzież z Kola Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę. Zorganizowana akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem Sądeczan.

  Akcję zorganizowała Pani Bronisława Dolińska Garwol, Przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę – Edukator Diabetologiczny.

  W akcji brał udział Rzecznik Praw Dziecka TPD rozdając ulotki i informacje na temat prowadzonego projektu „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim" dofinansowanego ze Środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2013 roku

  Żyję bo biorę insulinę!!
  Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 14 listopada 2013 r. serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi.

  Badanie odbywać się będzie na sądeckim rynku w godz. od 10.30 do 12.30. W akcji udział brać będą: lekarz diabetolog- pani Urszula Szewczyk, edukatorzy diabetologiczni: pan Ludwik Szewczyk, pani Bronisława Dolińska Garwol i pani Jolanta Łukasik oraz wolontariusze – młodzież z Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę. Wspierają nas: Firma Roche, Ogólnopolska Federacja Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.

  Pragniemy zwiększyć ogólną świadomość społeczeństwa na temat cukrzycy.


  Zapraszamy

  Przewodnicząca KPD Chorych na Cukrzycę
  Bronisława Dolińska Garwol  Nowy Sącz, dnia 8 listopada 2013 roku

  „Samodzielne i bezpieczne sterowanie terapią cukrzycy”
  W dniu 7 listopada 2013 r. o godz. 16.30 w lokalu Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzone przez panią Teresę Bembenek Klupę oraz panią Katarzynę Szeremet.
  Spotkanie zorganizowane przez panią przewodniczącą Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu Bronisławę Dolińską Garwol.