Nowy Sącz, dnia 7 października 2013 r.


Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy na temat praw dzieci, którego celem jest przestrzeganie praw dziecka np. „Konwencji o prawach Dziecka”.

Poprzez konkurs chcemy zamanifestować poparcie dla idei wyrażonej w haśle:

„Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we własnej rodzinie i aby prawa ich były przestrzegane”

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Vice Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pani Bożena Jawor


Regulamin turnieju wiedzy „ Janusz Korczak inicjator praw dziecka ”

Turniej wiedzy przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.
Cele konkursu:
• Przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka jako wyjątkowego inicjatora praw dziecka
• Pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka
• Wdrażanie dzieci do samokształcenia

  1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie zdobytej wiedzy na temat praw dziecka.
  2. Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników z klas IV-VI podając imiona , nazwiska uczestników oraz przygotowujących nauczycieli.
  3. Termin konkursu: 21 listopada 2013, godzina 12:00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kunegundy 16.
  4. Finał konkursu wiedzy połączony z rozdaniem nagród i wernisażem odbędzie się 10 grudnia 2013 roku w Klubie „PIAST”, ul. Nawojowska 3 w Nowym Sączu. O wynikach konkursu i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
  5. Zgłoszenie uczestników konkursu wiedzy o prawach dziecka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
  6. Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać pocztą mailową , telefonicznie lub osobiście do siedziby organizatora konkursu do dnia 15 listopada 2013 r. z dopiskiem: konkurs wiedzy "Janusz Korczak inicjator praw dziecka”.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu a o nowym terminie powiadomi telefonicznie lub mailem.

NAGRODY!
Uczestnicy konkursu wiedzy na temat praw dziecka otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.