TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU"


realizuje projekt pn. :
         "Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim"
         w terminie od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
Rzecznik Praw Dziecka TPD w Nowym Sączu
Pani Barbara Kalisz przyjmuje od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00 w biurze Rzecznika TPD ul.Kunrgundy 16 w Nowym Sączu tel. 18 4420417, 606 859 762.

Grupa Wsparcia Rzecznika:
Psycholog - Pani Joanna Frycz Szoska
Mediator Rodzinny - Pani Elżbieta Mordarska
Prawnik - Pani Katarzyna Lewicka
Edukator Diabetologicznay - Pani Bronislawa Dolinska Garwol

projekt dofinansowany ze srodków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Książeczka

Realizacja projektu przez OO TPD w Nowym Sączu pn. "Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim"Towarzystwo Przyjaciół‚ Dzieci - Oddział‚ Okręgowy w Nowym Sączu od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. realizuje projekt dofinansowany ze srodków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim".

Czytaj więcej