Realizacja projektu przez OO TPD w Nowym Saczu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim”Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Nowym Sączu od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim”.

Cel projektu zakłada realizację rzecznictwa – działań służących ochronie praw dziecka a to:
 • podnoszenie świadomości prawnej i wrażliwości społeczeństwa na naruszanie i łamanie praw dziecka,
 • wypracowanie i rozwijanie form współpracy osób i instytucji działających w interesie dziecka w poszanowaniu jego godności i podmiotowości,
 • troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, równość szans życiowych, a w szczególności upowszechnianie praw i obowiązków dzieci.

 • Działalność Rzecznika wspierają: psycholog, pedagodzy, mediator rodzinny i edukator diabetologiczny.
  Rzecznik Praw Dziecka TPD, pani Barbara Kalisz przyjmuje w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu, ul. Kunegundy 16, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00;
  nr tel : 18 442 04 17, 606 859 762
  strona internetowa: www.mnet.tpd.pl ,
  mail : tpd@interia.pl .